top of page
Navigarea pe terenul complex al mediului, social și guvernanță (ESG) cu Gartner Law & Consulting

Într-o epocă în care preocupările de mediu, sociale și de guvernare au căpătat o semnificație fără precedent, nevoia de expertiză juridică specializată în domeniul ESG nu poate fi exagerată. La Gartner Law & Consulting, recunoaștem provocările și oportunitățile inerente în construirea unui viitor durabil. Ne punem în aplicare expertiza și angajamentul neclintit față de ESG într-un spectru larg de eforturi legate de ESG.

 

Specialiștii noștri dedicați oferă îndrumări de neprețuit unei clientele diverse, cuprinzând corporații mari cotate la bursă și întreprinderi private mai mici. Împuternicim clienții noștri să navigheze în peisajul ESG, care evoluează rapid și din ce în ce mai complicat, care include reglementări și principii de guvernanță corporativă.

 

O abordare cuprinzătoare a ESG

 

ESG este un domeniu vast și în continuă expansiune, care solicită eforturile concertate ale echipelor multidisciplinare pentru a oferi soluții practice, pragmatice și inovatoare. Avem cunoștințele și experiența necesare pentru a vă conduce eficient prin peisajul ESG în evoluție.

 

Obligații de due diligence și raportare ESG:

 

- Consiliere cu privire la cerințele de raportare, dezvăluire și de diligență legate de ESG elvețian, precum și despre evoluțiile internaționale.

- Asistarea clienților în elaborarea rapoartelor ESG/de sustenabilitate, asigurarea conformității cu cerințele formale și furnizarea de evaluări privind conformitatea cu reglementările elvețiene.

- Îndrumarea clienților în implementarea obligațiilor elvețiene de due diligence ESG, inclusiv stabilirea politicilor interne și conformitatea contractuală cu legislația elvețiană.

 

Guvernanta corporativa:

 

- Consiliere cu privire la o gamă largă de probleme de guvernanță corporativă, inclusiv redactarea și revizuirea statutului și a documentelor conexe.

- Abordarea structurilor consiliului și comitetelor, compoziție, diversitate, planificare a succesiunii și autoevaluare.

- Oferirea de îndrumări privind îndatoririle fiduciare ale directorului, scenariile de conflict de interese și tranzacțiile cu părți afiliate.

- Identificarea și atenuarea riscurilor (ESG).

- Structurarea compensației executive pentru a se alinia la cerințele legale.

- Facilitarea dezvăluirii guvernanței corporative în rapoartele anuale.

- Dezvoltarea cadrelor politice interne și elaborarea politicilor relevante.

- Navigarea relațiilor cu acționarii, inclusiv activismul acționarilor și propunerile de guvernare.

- Analiza tendințelor emergente și a celor mai bune practici în guvernanța corporativă.

 

Due Diligence ESG și tranzacții bazate pe ESG:

 

Specialiștii noștri ESG joacă un rol esențial în desfășurarea due diligence legale ESG, evaluând meticulos operațiunile pentru a identifica lacunele de conformitate și zonele de îmbunătățire. Ne extindem expertiza pentru a ghida clienții prin procesele de fuziuni și achiziții (M&A), în special în sectoarele în care considerentele ESG sunt primordiale.

 

Investigații legate de ESG:

 

Experții noștri conduc și supraveghează investigațiile interne legate de problemele ESG, oferind sprijin neprețuit în vremuri de crize legate de ESG.

 

Soluționarea disputelor ESG:

 

Reprezentăm cu pricepere clienții în litigiile care se referă la chestiuni ESG, inclusiv litigii legate de climă și proceduri penale legate de obligațiile de raportare și dezvăluire.

 

ESG și piețe financiare:

 

Specialiștii noștri oferă consiliere cuprinzătoare cu privire la un spectru larg de cerințe de reglementare legate de ESG, asigurând conformitatea cu regulile FINMA și standardele de autoreglementare din industrie. Colaborăm îndeaproape cu clienții în proiecte de finanțare durabilă și ecologică, valorificând înțelegerea noastră profundă a reglementărilor ESG pentru a sprijini companiile în atingerea obiectivelor de sustenabilitate, respectând în același timp standardele financiare și etice.

 

 

 

Partenerul dvs. la Gartner Law & Consulting

Andreea Ioana Nechiti , lic.iur .

nechiti@gartner.legal

bottom of page